Все про землю під будівництво ч.3

Згідно з ч. 5 ст. 93 ЗК орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи. Залежно від форми власності орендодавцями є (ст. 4 Закону України “Про оренду землі” від 06.10.98 р. № 161-XIV, далі — Закон № 161): — органи державної влади і місцевого самоврядування відносно земель державної та комунальної власності; — фізичні […]

Все про землю під будівництво ч.2

 Правовою базою, що регулює земельні відносини в Україні, є Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (далі — ЗК) http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14, розділ III якого встановлює такі види прав юридичних осіб на землю: 1) право власності на землю; 2) право користування землею (право постійного користування та право оренди). Представимо в Таблиці кожну з можливих на сьогодні […]

Все про землю під будівництво ч.1

Земельна ділянка — основа основ Очевидно, що при будівництві того чи іншого об'єкта нерухомості без земельної ділянки, на якій вестиметься таке будівництво, з об'єктивних причин не обійтися. З декількох визначень, що існують у чинному законодавстві (наприклад, Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 р. № 898-IV (далі — Закон № 898) або Закон України “Про податок […]

Методичні рекомендації для Ініціативної групи по створенню об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

1. Інформація для мешканців будинку Термін "ОСББ" вперше став відомим широкому загалу у 1992 році, коли у Законі України "Про приватизацію державного житлового фонду" було зазначено, що власники приватизованих квартир можуть створювати такі об'єднання. Але аналог цього терміну "кондомініум" (у перекладі з латині — "спільне володіння майном") з'явився ще у древньому Римі, коли виникла необхідність […]

Історія виникнення адвокатури та поняття «адвокатська таємниця»

Інститут захисту та писемне право розвивається в Київській Русі в особливих історичних умовах общинного співжиття, тобто захист, обвинувачення, покарання ставали функціями общини. Суд, як соціальний інститут, з явився пізніше. 8 такому підході судове представництво ще не конституюється, оскільки функції представників визначаються на певному рівні відповідного правового побуту, тобто звичаєвого права. Роль захисників, наприклад, виконували рідні […]