Створення юридичної особи ч.2

1. Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців” http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15, яким установлюється порядок її проведення і документи, що при цьому надаються. 2. Документи, що надаються для державної реєстрації, та вимоги до них у відповідності зі ст. 24 зазначеного Закону, наступні: а) надання документів для […]