Угоди завідомо суперечні інтересам держави і суспільства!? ч. 1

Ця проблема виникла тоді, коли спритні вітчизняні підприємці для того, щоб ухилитися від сплати податків, дедалі частіше стали користуватися послугами “фіктивних фірм”. Останні, як правило, вчиняли ряд угод з контрагентами і просто зникали, не сплативши податки до бюджету держави. Проте органи ДПС не мали достатніх підстав, чітко закріпленими у чинному законодавстві, для звернення до господарських […]

Коло спадкоємців за законом вiдповiдно до положень ЦК України 2004 р ч.2

Стаття 1262 ЦК України говорить про те, що в 2-ій черзі спадкоємців за законом знаходять собі місця такі родичі спадкодавця:рідні брати і сестри;бабуся і дідусь як з боку батька, так і з боку матері. Розглядаючи першу категорію осіб, необхідно зробити наголос на таких аспектах:відповідно до ч. 2 ст. 26 Сімейного кодексу України (надалі – СК […]

Коло спадкоємців за законом вiдповiдно до положень ЦК України 2004 р. ч.1

Спадкування за законом інколи ще називають спадкуванням проти заповіту. Воно виникає за наявності будь-якої з таких обставин:відсутність заповіту;визнання заповіту недійсним;неприйняття спадщини спадкоємцями за законом;відмова від прийняття спадщини спадкоємцями за законом;неохоплення заповітом усієї спадщини. У свою чергу підставами закликання до спадкування за законом є такі юридичні факти:родинні стосунки (при певному ступені спорідненості та черговості спадкоємців);шлюб;усиновлення;перебування на […]