Статус адвоката ч.2

Обставини з приводу оподаткування адвокатської діяльності є одними з найбільш цікавих моментів у чинному законодавстві. Закон України «Про адвокатуру» не визначає конкретних норм оподаткування адвокатської діяльності, залишаючи врегулювання цих відносин загальним нормативно-правовим актам. З огляду на таке, виникло багато протиріч та дискусій з приводу правильності застосування податкового законодавства. Державна податкова адміністрація України своїми листами від […]

Статус адвоката ч.1

Стаття 2 Закону України «Про адвокатуру» встановлює, що адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та […]