Підвищення процентної ставки за кредитами

У цих умовах фізичні і юридичні особи, які отримали кредити, повинні розуміти, що банки не мають права необгрунтовано підвищувати ставку за вже наданими кредитами. Слід відмітити, що всі кредитні договори, які пропонуються банками для підписання клієнтам, є типовими, і у всіх міститься пункт, що у разі зміни кредитної політики в результаті рішень законодавчої або виконавчої влади, […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.5

Стаття 63. Етичні аспекти відносин адвоката з іншими особами  У відносинах з будь-якими особами, з якими адвокат взаємодіє в процесі виконання доручення клієнта, адвокат має дотримуватись вимог цих Правил у частині, застосовній до цих відносин, і не повинен:  1) робити завідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин, що мають відношення до суті доручення, їх правової оцінки, […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.4

Стаття 48. Особливості застосування правил щодо суперечності інтересів у відносинах з клієнтом — юридичною особою  (1) На відносини щодо надання правової допомоги клієнту — юридичній особі в повному обсязі поширюються норми цих Правил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях існування або виникнення конфлікту (суперечності) інтересів.  (2) Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.3

Стаття 31. Інформування клієнта про хід виконання доручення  Адвокат повинен з розумною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обгрунтовані рішення відносно суті свого доручення.  Стаття 32. Дотримання принципу добросовісності на стадії […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.2

Стаття 20. Дотримання принципів компетентності та добросовісності на стадії прийняття адвокатом доручення клієнта  (1) Приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої можливості по його виконанню і зобов'язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є розумно достатні підстави вважати, що стосовно даного доручення норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути […]