Конвенція про права дитини ч.3

Стаття 41    Жодне в цій Конвенції не торкається будь-яких положень, які більшою мірою сприяють здійсненню прав дитини і можуть міститися:  а) в законі Держави-учасниці, або  b) в нормах міжнародного права, що діють щодо даної держави.    Частина II    Стаття 42    Держави-учасниці зобов'язані, використовуючи належні та дійові засоби, широко інформувати про принципи і положення Конвенції як […]

Конвенція про права дитини ч.2

Стаття 22    1. Держави-учасниці вживають необхідних заходів, щоб забезпечити дитині, яка бажає одержати статус біженця або яка вважається біженцем, відповідно до застосовуваних міжнародним або внутрішнім правом і процедурами, як тій, що супроводжується, так і тій, що не супроводжується її батьками або будь-якою іншою особою, належний захист і гуманітарну допомогу в користуванні застосовуваними правами, викладеними в цій Конвенції та інших міжнародних документах […]

Адвокатура Франции ч.1

Римляне, завоевав Галлию, перенесли в нее вместе с другими своими учреждениями также и адвокатуру, которая нашла себе благодарную почву в лице живых, болтливых и, по свидетельству Аммиана Марцеллина, любящих споры галлов. Из всех государств Европы«, так начинает свою историю Фурсль: «Галлия выказала наиболее склонности и расположения к адвокатуре». Уже при первых римских императорах слава галльских […]