Визнання третейської угоди недійсної

Перш за все, слід зазначити, що передачу справи до третейського суду можна передати лише при наявності угоди сторін. Це одна із основних умов передачі справи до третейського суду. Дана угода може бути укладена тільки при наявності спору. Так, в ухвалі ВСУ від від 9 грудня 2009 року вказано, що за положеннями ст. 5 Закону України […]

Судова реформа

Даний Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює […]