Незаконний обіг наркотичних засобів.

Покарання за сукупністю злочинів призначається за правилами ст. 70 КК України. При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. Які ж наслідки можуть бути для особи при різній кваліфікації її дій? Далі

Кредит і позовна давність

Дуже часто суди застосовували строк позовної давності тільки тоді, коли закінчився термін дії договору. Тобто, якщо договір продовжує діяти, скажімо, до 2016 року (а на даний час 2013 рік), то в даноному випадку строки позовної давності не застосовувалися. З цього приводу висловив свою думку ВСУ в постанові від 6 листопада 2013 року. Зокрема, ВСУ зазначив, […]