Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства ч.2

3.7. Юридична допомога   Адвокат зобов'язаний інформувати клієнта про можливістьнадання йому юридичної допомоги у разі необхідності.   3.8. Кошти клієнта   3.8.1. У випадку, якщо у процесі розгляду справи адвокатирозпоряджаються належними клієнту грошовими сумами (далі — "коштиклієнта"), для адвокатів є обов'язковим таке:  3.8.1.1. Кошти клієнта завжди повинні знаходитися на рахункув банку або у будь-якій іншій […]

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства ч.1

Загальний кодекс правил  для адвокатів країн  Європейського Співтовариства                                                                Завантажити   (Прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць  на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року)    […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.5

Стаття 63. Етичні аспекти відносин адвоката з іншими особами  У відносинах з будь-якими особами, з якими адвокат взаємодіє в процесі виконання доручення клієнта, адвокат має дотримуватись вимог цих Правил у частині, застосовній до цих відносин, і не повинен:  1) робити завідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин, що мають відношення до суті доручення, їх правової оцінки, […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.4

Стаття 48. Особливості застосування правил щодо суперечності інтересів у відносинах з клієнтом — юридичною особою  (1) На відносини щодо надання правової допомоги клієнту — юридичній особі в повному обсязі поширюються норми цих Правил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях існування або виникнення конфлікту (суперечності) інтересів.  (2) Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.3

Стаття 31. Інформування клієнта про хід виконання доручення  Адвокат повинен з розумною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обгрунтовані рішення відносно суті свого доручення.  Стаття 32. Дотримання принципу добросовісності на стадії […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.2

Стаття 20. Дотримання принципів компетентності та добросовісності на стадії прийняття адвокатом доручення клієнта  (1) Приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої можливості по його виконанню і зобов'язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є розумно достатні підстави вважати, що стосовно даного доручення норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути […]

ПРАВИЛА адвокатської етики ч.1

Роль єдиного незалежного професійного правозахисного інституту, який покликаний захищати права та свободи, представляти законні інтереси особи в державних владних структурах на закріплених Законом України "Про адвокатуру" принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму та конфіденційності, реалізується адвокатурою в складній системі правовідносин. Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності виступає носієм обов'язків, іноді суперечливих, по відношенню до:  — […]

Ще раз про оплату праці адвокатів згідно ГПК

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ   14.07.2004 N 01-8/1270    Про деякі питання, порушені у доповідних  записках про роботу господарських судів України  у 2003 році щодо застосування норм Господарського  процесуального кодексу України Витяг    5. У яких випадках підлягають сплаті витрати сторони заучасть адвоката у розгляді справи? Чи підлягають відшкодуваннювитрати сторони на оплату послуг інших осіб […]

Оплата праці адвоката в господарському процесі

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ   18.03.2008 N 01-8/164   Господарські суди України                              Витяг    28. В якому розмірі на сторону у справі покладаються витрати, пов'язані з оплатою послуг адвоката? Чи може господарський суд визнати розмір такої оплати завищеним та стягнути відповідну […]