Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом

Зміст конституційного подання Суб’єкт права на конституційне подання – Служба безпеки України – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України „обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом“. Практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначеного положення суб’єкт права на конституційне подання обґрунтовує неоднозначною судовою практикою […]

Свідки можуть мати адвоката

  Це випливає з рішення Конституційного Суду, що було прийнято 30 вересня 2009 року. Дане рішення КС ухвалив, розглянувши звернення громадянина Ігоря Голованя. Положення «Кожний має право на правову допомогу» варто розуміти, як гарантовану державою можливість будь-якій особі, незалежно від характеру її правовідносин з держорганами, об’єднаннями громадян, юридичними і фізичними особами, вільно, без неправомірних обмежень […]

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю ч.3

Який існує порядок відшкодування шкоди?Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними платежами. Цей принцип виходить з того, що особа, яка повинна відшкодовувати дану шкоду, отримує свій заробіток (доходи) переважно в помісячному режимі. Проте, за наявності обставин, які мають істотне значення, та з урахуванням матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди, […]

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю ч.2

Ще одним фактором, який впливає на розмір втраченого заробітку, є ступінь втрати професійної працездатності, а за її відсутності — загальної працездатності. При цьому слід мати на увазі, що втрата працездатності може бути тимчасова або стійка (тривала).Розглянемо детальніше випадки тимчасової та стійкої втрати працездатності, умови та порядок їх відшкодування.Тимчасова втрата працездатності повинна посвідчуватись листком тимчасової непрацездатності […]

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю ч.1

Поняттям „каліцтво» охоплюються дві основні категорії: травма та професійне ушкодження здоров’я.Травма характеризується раптовим та, як правило, одноразовим зовнішнім впливом на організм, внаслідок чого йому завдається фізичне ушкодження, наприклад, удар, результатом якого є перелом кісток.Професійне захворювання ж характеризується як таке ушкодження здоров’я, що стало результатом не одноразового, а систематичного та тривалого впливу на організм людини шкідливих […]

Відшкодування шкоди ч.3

Порядок повідомлення громадянину про право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, слідчим, прокурором або судомПам’ятайте! У разі виникнення права на відшкодування завданої шкоди, тобто у випадках, перелічених вище орган дізнання, слідчий, прокурор або суд зобов’язані роз’яснити Вам порядок поновлення порушених прав чи свобод та відшкодування завданої шкоди.Крім того, коли постановлено виправдувальний вирок, закрито […]

Відшкодування шкоди ч.2

4. В яких випадках діяльність правоохоронних та судових органів є незаконною і відповідно буде підставою для відшкодування заподіяної шкоди?До підстав для відшкодування шкоди відносяться:1) постановлення виправдувального вироку суду;2) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд) факту незаконного притягнення […]

Відшкодування шкоди ч.1

Головними завданнями правоохоронних органів є захист життя, здоров’я, прав і свобод громадян на засадах їх рівності перед законом, усунення порушень закону, відновлення порушених прав. Судові органи, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечують захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави.Саме тому Ви повинні завжди пам’ятати, що […]

Конвенція про права дитини ч.3

Стаття 41    Жодне в цій Конвенції не торкається будь-яких положень, які більшою мірою сприяють здійсненню прав дитини і можуть міститися:  а) в законі Держави-учасниці, або  b) в нормах міжнародного права, що діють щодо даної держави.    Частина II    Стаття 42    Держави-учасниці зобов'язані, використовуючи належні та дійові засоби, широко інформувати про принципи і положення Конвенції як […]